Aardbevingen: Artsen Zonder Grenzen vraagt om steun aan haar noodfonds

Aardbevingen: Artsen Zonder Grenzen vraagt om steun aan haar noodfonds

Een week na de allesverwoestende aardbevingen roept Artsen Zonder Grenzen op tot giften aan haar noodhulpfonds voor haar respons op de aardbevingen in Syrië en Turkije, waarmee de organisatie voorziet in de behoeften waar ze zich ook bevinden. Onze teams staan klaar om op te treden in Turkije en zetten de interventies in Syrië verder.

In Noordwest- en Noordoost-Syrië ondersteunt Artsen Zonder Grenzen 30 ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen door middel van donaties van noodpakketten, traumapakketten, medische benodigdheden en dekens. Dit omvat faciliteiten in onder andere Idlib, Azaz, Afrin, Mare', Bab El Hawa. We hebben ook medisch personeel gestuurd, waaronder chirurgen, om ziekenhuizen te ondersteunen die te maken hebben met de toestroom van gewonden.

Al voor de aardbeving ondersteunde AZG in Noordwest-Syrië 7 ziekenhuizen, waaronder 1 brandwondenafdeling, naast 12 centra voor eerstelijnsgezondheidszorg (PHC's) en 3 ambulances voor doorverwijzing. Daarnaast ondersteunt Artsen Zonder Grenzen 11 mobiele klinieken die kampen voor intern ontheemden (IDP's) bedienen. Artsen Zonder Grenzen organiseert ook water-, sanitatie- en hygiëne-activiteiten (WASH) in bijna 100 IDP-kampen in het noordwesten. Na de aardbeving steunden we 30 ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen door middel van donaties van noodpakketten, traumasets, medische benodigdheden en dekens.

In Noordoost-Syrië runnen we een kliniek voor eerstelijnsgezondheidszorg, programma’s tegen niet besmettelijke ziektes, mobiele wondverzorging en een installatie voor omgekeerde osmose om veilig drinkwater te bieden in het Al-Hol-kamp. Artsen Zonder Grenzen ondersteunt ook een ziekenhuis, een polikliniek, spoedeisende hulp en voedingsprogramma's, en heeft momenteel een team dat zich bezighoudt met een kortdurende influenza B-interventie als reactie op de hoge kindersterfte.

Turkije

Voorafgaand aan de aardbeving tekende Artsen Zonder Grenzen een overeenkomst met een Turkse organisatie genaamd IBC (International Blue Crescent) om in de regio te opereren en het AZG-coördinatieteam in Gaziantep op te richten. Het AZG-team wordt sinds maart 2021 officieel gehost door de Turkse ngo IBC in Gaziantep. AZG werkt samen met IBC om de respons op de aardbeving op te schalen afhankelijk van de toestemming van de Turkse autoriteiten. Deze activiteit is reeds gestart op 8 februari.

Nood aan steun voor het noodfonds

Na meer dan 10 jaar oorlog kampten de meeste Syrische ziekenhuizen al met veel moeilijkheden en tekorten door gebrek aan fondsen voor humanitaire hulp en moeilijke toegang. “We hebben tot nu toe weinig internationale steun van buitenaf gekregen. Het werk van Artsen Zonder Grenzen is essentieel, maar het is ook een druppel op een gloeiende plaat: de noden in de regio zijn enorm", zegt Ahmed, onze projectcoördinator voor Idlib in Syrië.

Meer hulp is dringend nodig, zeker in deze winterse omstandigheden. Mensen zoeken met bevroren ledematen naar geliefden. De vrieskou vergroot de medische noden en verkleint de overlevingskansen van mensen die nog onder het puin liggen. Wie Artsen Zonder Grenzen wil helpen, kan dat via ons noodfonds: rekeningnummer BE73 0000 0000 6060 of onze pagina voor giften https://donate.msf-azg.be/

Onze onmiddellijke reactie op noodsituaties wordt mogelijk gemaakt door giften aan ons noodfonds. Dankzij het noodfonds kunnen we de slachtoffers van de overstromingen in Pakistan, de oorlog in Oekraïne, en andere mensen in nood, zoals in Jemen of Afghanistan, helpen. Daarom vragen om giften te mogen gebruiken waar wij denken dat ze het meest nodig zijn.

Steven De Bondt Press officer, Artsen Zonder Grenzen

 

 

Over MSF/AZG

Artsen Zonder Grenzen is een medisch-humanitaire noodhulporganisatie, met projecten in meer dan 70 landen wereldwijd.